Życie i śmierć Getta Warszawskiego. Life and death in the Warsaw Ghetto

23,10

Wydanie: 2021 r.

-
+
Kategoria: Tagi: , ,

Opis

Książka I. Luber jest obiektywną i suchą relacją losów getta warszawskiego. Zaczyna się w roku 1939 od wybuchu wojny i przygotowań do stworzenia getta, aż do jego likwidacji i wywiezienia niedobitków. Zawiera opisy restrykcji, zabiegów administracyjnych, rozmieszczeń poszczególnych istotnych miejsc i nazwisk ważniejszych osób. Została wydana w formie historycznej relacji w 1945 r., kiedy getto nie jest mglistym wspomnieniem, a częścią niedawnych wydarzeń. W 1946 roku we Włoszech została wydana angielska wersja tej książki. W powyższym dziele mamy możliwość zapoznania się z dwoma pracami I. Luber. Ogromnym plusem tej książki jest jej wiarygodność i trzymanie się faktów. Nie ma w niej domysłów, ani gdybania – dostajemy prawdziwy, nieocenzurowany opis wydarzeń człowieka „tamtej” epoki, kiedy to co dla nad jest już historią, dla niego było teraźniejszością.

The book by I. Luber is an objective and stolid relation of the history of Warsaw Ghetto. The report starts with WWII outbreak in 1939, preparations for creating the ghetto, and its liquidation and transfer of survivors to concentration camps. It also contains depictions of resctrictions and administrative procedures, locations of key places, and names of most important people. It was released as a historical document in 1945, when the ghetto was not a vague memory but a part of recent events. In 1946, an English version of the book was released in Italy. This publication consists of two works by I. Luber. A huge advantage of this book is its credibility and sticking to the facts. There is no guesswork in it – we get a true, uncensored description of human fate in that era.