Wyświetlanie 1–12 z 20 wyników

A prawda była taka. Wspomnienia partyzanta AK

26,00 13,00

Jan Witkowski w czasie okupacji niemieckiej był partyzantem Armii Krajowej, działał w Kedywie na terenie Wołomina. Po wojnie po ujawnieniu musiał ponownie ukrywać się przed NKWD i UB. Jego relacja sięgająca okresu przedwojennego w szerokim kontekście historycznym ukazuje los Polaka walczącego o niepodległą Polskę.

KSIĄŻKA PRZECENIONA, NOWA Z DEFEKTEM (ZAGIĘCIA STRON I NIELICZNE PLAMKI)

20,00 10,00
Sale

Bujne chwasty

20,00 10,00

W powieści Bujne chwasty wydanej w 1920 roku autor poruszył problem polsko-żydowskiej koegzystencji na wschodnich kresach na początku XX wieku. Ukazał plastycznie konflikt i sprzeczność interesów pomiędzy ziemiaństwem a środowiskiem żydowskim na płaszczyźnie gospodarczej.

Byłem inżynierem w PRL-u Andrzej Sołdrowski

20,00 10,00

Interesujące wspomnienia autora, ukazujące losy inżyniera, któremu przyszło pracować w okresie gospodarki socjalistycznej, centralnie planowanej, zbiurokratyzowanej, niejednokrotnie z niekompetentnymi osobami. Swoją działalność jako inżynier na różnych szczeblach zarządzania przedstawił w szerokim kontekście ówczesnej sytuacji gospodarczej i politycznej.

KSIĄŻKA PRZECENIONA, NOWA Z DEFEKTEM (ZAGIĘCIA STRON I NIELICZNE PLAMKI)

Faszyzm włoski i hitleryzm w publicystyce Romana Dmowskiego w latach 1922-1939

35,00 18,50

Autor ukazał stosunek Romana Dmowskiego do dwóch masowych ruchów społeczno-politycznych, które dominowały w I połowie XX w. w Europie.

I tak nie przemogą! antykościoł, antypolonizm, masoneria

22,00 11,00

Kolejna książka prof. Macieja Giertycha zawierająca kolejne publikacje z Opoki w Kraju ukazująca bardziej lub mniej zakulisowe działania antypolskich sił, zwalczających narodową i katolicką tożsamość Polaków.

KSIĄŻKA PRZECENIONA, NOWA Z DEFEKTEM (ZAGIĘCIA STRON I NIELICZNE PLAMKI) 

Istota władzy państwowej i jej formy

35,00 14,50

Autor ukazał w szerokim kontekście historycznym mechanizm i w pewnym stopniu kulisy funkcjonowania władzy państwowej.

 

22,00 11,00
Sale

Jak uczyć się Polski

22,00 11,00

Książka pomaga w poznawaniu i utrwalaniu wartości patriotycznych, umiłowaniu Ojczyzny oraz w poznawaniu pięknych kart walki o niepodległość Polski. Przypomina niektórych, często niedocenianych polskich twórców oraz dzieła godne uwagi. Stanowi cenny materiał pomocniczy w nauce literatury polskiej i historii Polski.

 

Jak zasobny kraj doprowadzić do ubóstwa. Kulisy i przyczyny kryzysu gospodarczego w Polsce

20,00 10,00

Pionierska praca doc. dra Rudolfa Jaworka wnosząca nową wiedzę na temat sytuacji gospodarczej Polski w latach 1988-1998.

Sale

Kościół, naród i państwo

8,50 4,25

Wydana w 1927 roku rozprawa Kościół, naród i państwo w znacznym stopniu przyczyniła się do odrodzenia religijnego wielu pokoleń Polaków. W swoim głównym zarysie pozostaje nadal aktualna w sytuacji, gdy po kilkudziesięciu latach Polska odzyskuje suwerenność, a naród polski swoją tożsamość. W tym przełomowym dla naszego kraju okresie, gdy decyduje się kształt ustrojowy państwa, gdy rozstrzyga się jakie miejsce zajmie w nim Kościół Katolicki, rozprawa Romana Dmowskiego zachęca do głębszej refleksji.

20,00 10,00
Sale

Myśli nowoczesnego Polaka

20,00 10,00

Myśli nowoczesnego Polaka są arcydziełem polskiej myśli politycznej. To najważniejsze z dzieł politycznych Dmowskiego, oprócz pogłębionej oceny sytuacji politycznej Polski oraz charakteru narodowego Polaków,

KSIĄŻKA PRZECENIONA, NOWA Z DEFEKTEM (ZAGIĘCIA STRON I NIELICZNE PLAMKI)

Sale

Na polskich drogach Maria Żmigrodzka

24,00 12,00

Autorka prezentuje zasłużone dla Polski postacie, niekiedy mało znane, ale stanowiące wzór dla kolejnych pokoleń Polaków. Przypomina ważne dla Polski wydarzenia, zarówno dawne jak i z niedalekiej przeszłości; historyczne, religijne i kulturalne.

Sale

Niemcy, Rosja i kwestia polska.

26,00 13,00

Niemcy, Rosja i kwestia polska to cenne dzieło Romana Dmowskiego (1864-1939), wybitnego męża stanu, polityka i przywódcy ruchu narodowego. Autor przedstawił w sposób syntetyczny sprawę odzyskania niepodległości przez Polskę na tle zmieniającej się sytuacji międzynarodowej.W swoim głównym zarysie książka ta pozostaje nadal aktualna.