Wyświetlanie wszystkich wyników: 9

Faszyzm włoski i hitleryzm w publicystyce Romana Dmowskiego w latach 1922-1939

35,00 18,50

Autor ukazał stosunek Romana Dmowskiego do dwóch masowych ruchów społeczno-politycznych, które dominowały w I połowie XX w. w Europie.

Sale

Kościół, naród i państwo

8,50 4,25

Wydana w 1927 roku rozprawa Kościół, naród i państwo w znacznym stopniu przyczyniła się do odrodzenia religijnego wielu pokoleń Polaków. W swoim głównym zarysie pozostaje nadal aktualna w sytuacji, gdy po kilkudziesięciu latach Polska odzyskuje suwerenność, a naród polski swoją tożsamość. W tym przełomowym dla naszego kraju okresie, gdy decyduje się kształt ustrojowy państwa, gdy rozstrzyga się jakie miejsce zajmie w nim Kościół Katolicki, rozprawa Romana Dmowskiego zachęca do głębszej refleksji.

27,00 10,00
Sale

Myśli nowoczesnego Polaka

27,00 10,00

Myśli nowoczesnego Polaka są arcydziełem polskiej myśli politycznej. To najważniejsze z dzieł politycznych Dmowskiego, oprócz pogłębionej oceny sytuacji politycznej Polski oraz charakteru narodowego Polaków,

Wgniecenie przy grzbiecie książki.

Sale

Niemcy, Rosja i kwestia polska.

26,00 13,00

Niemcy, Rosja i kwestia polska to cenne dzieło Romana Dmowskiego (1864-1939), wybitnego męża stanu, polityka i przywódcy ruchu narodowego. Autor przedstawił w sposób syntetyczny sprawę odzyskania niepodległości przez Polskę na tle zmieniającej się sytuacji międzynarodowej.W swoim głównym zarysie książka ta pozostaje nadal aktualna.

Polityka polska i odbudowanie państwa

50,00 25,00

Dzieło Polityka polska i odbudowanie państwa Roman Dmowski (1864-1939) napisał w latach 1923-1924, a wydane zostało po raz pierwszy w 1925 r. Zaletę tej książki stanowi warstwa dokumentacyjna wraz z aneksami. Roman Dmowski

Zagięty róg i otarty grzbiet.

23,00 14,50
Sale

Przewrót

23,00 14,50

Autor zanalizował przyczyny kryzysu gospodarczego, zapoczątkowanego na giełdzie nowojorskiej w 1929 roku, który wówczas wstrząsnął gospodarką światową.

Niewielkie wgniecenia na okładce.

Roman Dmowski. Człowiek, Polak, Przyjaciel

36,00 18,00

“Roman Dmowski. Człowiek, Polak, Przyjaciel” to wspomnienia Izabelli z Lutosławskich Wolikowskiej, wydane po raz pierwszy w 1961 r. w Chicago.

16,00 13,00
Sale

Świat powojenny i Polska

16,00 13,00

Roman Dmowski w tym dziele przedstawił pogłębioną i wnikliwą analizę sytuacji gospodarczej i politycznej Polski po uzyskaniu niepodległości, która ukazana została na tle kryzysu gospodarki światowej lat trzydziestych oraz przedstawił

Niewielkie zagięcie w dolnym rogu  i delikatnie odciśnięta taśma na okładce.

Sale

Upadek myśli konserwatywnej w Polsce

22,00 14,00

Roman Dmowski (1864-1939), jeden z najwybitniejszych polityków polskich i mężów stanu XX wieku, w Upadku myśli konserwatywnej w Polsce”, zdefiniował patriotyczne obowiązki Polaków oraz program i zadania, stojące przed narodem

Wgniecenie w górnej części okładki.