Zwroty

Zwroty

Opis procedury reklamacji

1. Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem nortom@nortom.pl lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy w ciągu 10 dni od daty otrzymania towaru. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:

  • imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,
  • datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
  • przedmiot reklamacji ze wskazaniem żądania Kupującego,
  • wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

2. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji, Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
3. Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.
4. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail.

Prawo odstąpienia od umowy

W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy, Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności, jeżeli tylko zakupiony towar nie jest odpakowany z folii lub nie nosi żadnych śladów używania.

Aby odstąpić od umowy zawartej z sklepem internetowym nortom.pl, należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: nortom@nortom.pl . Przesyłkę należy nadać na adres Ul. Arachidowa 14/27, 54-063 Wrocław.

Koszt zwrotu rzeczy

W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

Brak możliwości odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia od umowy zawartej w ramach sklepu internetowego nortom.pl, nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów:

  • w której przedmiotem jest towar, w opisie którego widnieje informacja o nieznacznych uszkodzeniach np. okładki książki
  • w której reklamowany towar nosi widoczne ślady używania, a kupujący nie posiada paragonu będącego dowodem zakupu

Obowiązek dostarczenia rzeczy bez wad

Oświadczamy, że jako firma zobowiązujemy się dostarczyć towar bez wad, z wyłączeniem wad wskazanych w ofercie sprzedaży.