Wiersze bez szumów BEATA BONIK

10,00

Problemy z seplenieniem pojawiają się u dzieci w różnym wieku, dlatego zamieszczone teksty są różnej długości, mają różny stopień trudności i zróżnicowaną tematykę. Można je wykorzystać do pracy z dziećmi zarówno w wieku przedszkolnym, jak i szkolnym.

Do każdego wiersza zamieszczone są przykładowe ćwiczenia i pytania pozwalające wykorzystać wierszyk w pracy nad poprawnością artykulacji w mowie swobodnej. Pytania i ilustracje zachęcają dziecko do budowania samodzielnych – krótszych i dłuższych wypowiedzi. Rysunki są czarno-białe, więc dziecko może je również pokolorować.

Idealna do pracy z dziećmi dla logopedów, rodziców, opiekunów i wychowawców przedszkolnych i wczesnoszkolnych

-
+

Opis

Książeczka z wierszami „bez szumów” to zbiór tekstów zbudowanych tak, aby nie pojawiały się w nich głoski szeregu szumiącego, czyli głoski sz, ż, cz, dż. Powstała przede wszystkim z potrzeby usprawnienia i urozmaicenia pracy logopedycznej, ale adresowana jest nie tylko do logopedów, lecz także do rodziców, opiekunów przedszkolnych, a przede wszystkim do dzieci. Głównym zadaniem przedstawionych wierszyków jest korekta nieprawidłowej artykulacji głosek szeregu syczącego (s, z, c, dz) i ciszącego (ś, ź, ć, dź). Nagromadzenie tych głosek w wierszykach daje okazję do wielokrotnego ich powtarzania, a obecność wyrazów z głoskami obu tych szeregów jest okazją do ćwiczenia różnic artykulacyjnych.