Świat powojenny i Polska

29,00
Roman Dmowski w swym dziele przedstawił pogłębioną i wnikliwą analizę sytuacji gospodarczej i politycznej Polski po uzyskaniu niepodległości, która ukazana została na tle kryzysu gospodarki światowej lat trzydziestych oraz przedstawił problem stosunków polsko-rosyjskich i polsko-niemieckich w tym okresie. Bardzo interesująco została ukazana kwestia ukraińska oraz problemy Ukrainy w polityce niemieckiej i rosyjskiej w kontekście polityki światowej oraz ówczesnej sytuacji w Polsce.
-
+
Kategoria:

Opis

Roman Dmowski w swym dziele przedstawił pogłębioną i wnikliwą analizę sytuacji gospodarczej i politycznej Polski po uzyskaniu niepodległości, która ukazana została na tle kryzysu gospodarki światowej lat trzydziestych oraz przedstawił problem stosunków polsko-rosyjskich i polsko-niemieckich w tym okresie. Bardzo interesująco została ukazana kwestia ukraińska oraz problemy Ukrainy w polityce niemieckiej i rosyjskiej w kontekście polityki światowej oraz ówczesnej sytuacji w Polsce. Również z dużym znawstwem tematu została zaprezentowana kwestia żydowska w Polsce w kontekście sytuacji międzynarodowej. Wiele z przewidywań Dmowskiego znalazło potwierdzenie po kilkudziesięciu latach jak np. wzrost znaczenia Chin w gospodarce światowej.
Świat powojenny i Polska jest pozycją, która pozostaje aktualna w swym ogólnym zarysie i będzie służyć kształceniu myślenia politycznego następnych pokoleń Polaków.