Wyświetlanie 73–79 z 79 wyników

Ukraina. Mapa przeglądowa na tle mapy narodowościowej.

15,00

Ukraina. Mapa przeglądowa na tle mapy narodowościowej. Miasta z liczbą mieszkańców Polacy na Ukrainie. Wyznania wg mapy z 1941 roku. 1:3mln.

Wików. Obczyny Bukowińskie.

15,00

Wików. Obczyny Bukowińskie. Obejmuje m.in. klasztory w Putnej i Suczawicy Skala 1: 100 000.

Wołyń Zachodni w granicach przedwojennej Polski

15,00

WOŁYŃ ZACHODNI W GRANICACH PRZEDWOJENNEJ POLSKI – MAPA PRZEGLĄDOWA, SKALA 1:800 000, z opisem geograficznym oraz dodatkowymi mapkami.

Mapa jest reedycją powiększonej mapy Książnicy Atlas we Lwowie uzupełnioną o daty budowy kolei, siatkę podziału na mapy WIG i inne mapki oraz opisy.