//nortom.pl/wp-content/uploads/2020/08/Group-1-13-800x90-1.png

NOWOŚCI

Kwestia robotnicza wczoraj i dziś. ROMAN DMOWSKI

16,80 zł

https://nortom.pl/wp-content/uploads/2021/05/Dmowski-Kwestia-robotnicza-wczoraj-i-dzis-1-str-1-500x800.jpg

Jest rok 1926. W formie zebranych w jedną broszurę tekstów wychodzi Kwestia robotnicza wczoraj
i dziś Romana Dmowskiego. Jest to wynik silnych potrzeb społeczeństwa na podjęcie sprawy gospodarczych kryzysów.
W Rzeczypospolitej nie cichną dysputy na temat spadku walut, ogromnego bezrobocia na Zachodzie, bankructw i zastoju
na rynku zagranicznym. Ludzie są niespokojni. Pamięć po I wojnie światowej jest świeża i zamiast spokoju społeczeństwo
polskie jest zmuszone oglądać kryzys powojenny. Ten kryzys nie będzie chwilowy, możliwy do przetrzymania. Jest to masowa
likwidacja miejsc pracy,
upadający przemysł i liczne bankructwa. Te zmiany powodują, że trzeba się przyjrzeć polskiemu robotnikowi.