//nortom.pl/wp-content/uploads/2020/08/Group-1-13-800x90-1.png

NOWOŚCI

ANGLIA POWOJENNA I JEJ POLITYKA ROMAN DMOWSKI

Zygmunt Wasilewski

Cena : 14,70 zł

https://nortom.pl/wp-content/uploads/2022/04/Dmowski-Angla-powojenna-i-jej-polityka-OKLADKA-do-internetu-500x800.jpg

Broszura Anglia powojenna i jej polityka (1926 r.) jest rozwinięciem myśli zawartych w słynnym memoriale napisanym w Londynie w 1917 roku. Autor ukazuje stosunek Anglii - ówczesnego hegemona europejskiego i silnego zawodnika na rynku handlu światowego do kwestii europejskiej i polskiej. Dmowski w sposób konkretny i rzetelny porusza temat kwestii żydowskiej w angielskiej polityce, jej sojuszników kontynentalnych i zainteresowania Bliskim Wschodem. Dodatkowym plusem tej pozycji są zestawienia produkcji przemysłowej ukazujące potencjał poszczególnych obszarów.

"Wielu ludzi za Polskę cierpiało, ale Dmowski może o sobie z dumą powiedzieć, że za Polskę myśli."