Zwierzenia

Wspomnienia obejmują okres II wojny światowej oraz życie w okresie Polski Ludowej w piastowskim Wrocławiu. Podobnie jak w Afrykańskich reminiscencjach dotyczą losów Polaków na kresach wschodnich II Rzeczpospolitej; wywózki i pobytu na Syberii. Autorka opisała również życie codzienne i towarzyskie oraz warunki pracy po zakończeniu wojny. Ciekawe wątki stanowią relacje z Londyńskiego Zjazdu Wychowanków Szkół Polskich w Isfahanie i Libanie i z XV MIędzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie.

31.00