Ze Lwowa na Kołymę

Wspomnienia działającego w podziemiu we Lwowie członka Armii Krajowej, następnie zesłanego na Kołymę, to trudne losy Polaków na kresach wschodnich Rzeczpospolitej. Ponieważ bardzo mało Polaków przeżyło gehennę sowieckich łagrów, z których ten na Kołymie był najcięższy, dlatego udostępnione wspomnienia są niezwykle cenne. Książkę uzupełniają unikatowe fotografie z okolic Kołymy oraz kopia regulaminu więziennego z więzienia NKWD w Odessie.

20.00