Samoobrona Polaków na Kresach Południowo-Wschodnich II RP w latach 1939-1946

Istotną wartością tej książki jest, że autor opiera się na dokumentach i relacjach świadków wydarzeń. Przedstawia w oparciu o fakty samoobronę Polaków przed ludobójstwem UPA na Kresach Południowo-Wschodnich Rzeczpospolitej w latach 1939-1946.

26.00