Back Cover
Zobacz środek

KU TOTALNEJ WŁADZY

Książka Ku totalnej władzy zawiera refleksje Autora o sytuacji społecznej, politycznej i religijnej w III Rzeczpospolitej w latach 2009-2010. Jako wnikliwy obserwator stwierdził, że opanowanie mediów przez postkomunistów i demoliberałów oraz stosowanie cenzury i „poprawności politycznej”, prowadzi do totalizacji życia społecznego i politycznego w Polsce.

15.00